click here to reach our facebook page

הקמפיין הסתיים

Posted at: 2016-01-01 by admin

הקמפיין הנוכחי הסתיים. תודה לכולם על התרומות והפצת האתר. בימים הקרובים נפרסם כאן דו”ח מסכם של הקמפיין עבור המתעניינים.

בחודש הקרוב נשלח את כל התשורות ומכתבי התודה.

ניתן עדיין לבצע תרומות באתר הנוכחי (כולל קבלת תשורות) או לחלופין לבצע תרומה ישירה דרך הבלוג שלנו. אתר זה יעוצב מחדש ויהפוך לאתר תרומות קבוע עבור הפרויקט.

עדכונים נוספים על הפרויקט ניתן לקבל על ידי הרשמה לרשימת התפוצה שלנו או באמצעות הבלוגים.