click here to reach our facebook page

ההרצאה המלאה של פרנקי שניידר על שחזור דגמי הריצוף של הר הבית ההרודיאני

Posted at: 2016-09-15 by admin
למי שרצה מאד להגיע בשבוע שעבר לכנס בעיר דוד שבו הצגנו את הרצפות המשוחזרות מוזמן לצפות בצילום של ההרצאה המלאה (באנגלית) של פרנקי שניידר על עבודתה בשחזור הדגמים על בסיס האריחים שנתגלו בעפר מהר הבית.
כמו כן, המאמר שפרסמנו זמין כעת ב-ACADEMIA.EDU