click here to reach our facebook page

This Website |
This Video |

In de dagen dat de Tempel van God in Jeruzalem stond, werd aan iedere familie gevraagd een zilveren “Halve Shekel” bij te dragen aan het onderhoud en de ondersteuning van de tempel. Het Temple Mount Sifting Project (TMSP, Tempelberg Zeefwerk Project) heeft tien jaar hard gewerkt om de archeologische geheimen te onthullen die begraven lagen in de grond van de Tempelberg. Nu zijn wij aangekomen bij een cruciaal punt in ons werk: de noodzaak voor onderzoek en publicatie van de honderdduizenden artefacten die wij hebben ontdekt.  Het Tempelberg Zeefwerk Project richt zich nu tot u, onze supporters, om dit belangrijke werk financieel te ondersteunen door uw symbolische “Halve Shekel” te doneren.  Dit is uw kans om deel te hebben aan de onthulling van de glorieuze eeuwenoude geschiedenis van Jeruzalem.

innder banner

Het Tempelberg Zeefwerk Project in een notendop

Al sinds duizenden jaren is de Tempelberg een heilige plaats voor de drie monotheïstische geloven op de wereld. De laatste 1300 jaar was deze plek  onder islamitische heerschappij en als gevolg van politieke gevoeligheden is er nooit een systematische archeologische opgraving toegestaan op deze plek. In 1967, na de Zesdaagse Oorlog, stond Israël de Waqf (de islamitische stichting die deze plaats beheert) toe haar controle over de Tempelberg te behouden.

De Israëlitische Oudheden Wet vereist een zogenaamde reddingsopgraving voordat er op archeologische plaatsen gebouwd kan worden. In 1999 koos de Waqf ervoor om deze wet te negeren. Er werd op de Tempelberg een groot gegraven voor de constructie van een ingang tot de moskee. Hierbij werden ongeveer 400 vrachtwagenladingen van in totaal 9.000 ton grond, verzadigd met archeologische artefacten van alle historische perioden van de Tempelberg, in de nabij gelegen Kidronvallei gestort.

Zware machines werden ingezet om een nieuwe ingang te graven tot de “Stallen van Salomo” (november 1999). Dit werk werd gedaan zonder archeologische supervisie. 9000 ton aarde, rijk aan oude artefacten, werd verwijderd.

Archeologen dr. Gabriel Barkay en Zachi Dvira begrepen dat deze omgeploegde aarde een schatkamer aan informatie over de geschiedenis van de Tempelberg vertegenwoordigde, ondanks het feit dat het zo brutaal uit zijn archeologische context was gerukt.

In 2004 richtten zij het Tempelberg Zeefwerk Project op, met als doel het redden van oude artefacten en het uitvoeren van onderzoek dat onze kennis van de archeologie en de geschiedenis van de Tempelberg zou vergroten. In de loop der jaren is dit project een globale educatieve onderneming geworden.  Er trokken meer dan 150.000 vrijwilligers naar toe die hebben deelgenomen aan het Zeefwerk. Een ongeëvenaard aantal dat elk ander archeologisch project waar dan ook ter wereld overtreft.  Zo’n enthousiaste belangstelling getuigt van het belang van de Tempelberg en de oudheden die er worden ontdekt. Bovendien heeft het publiek ons geassisteerd in ons streven om sommige van de vondsten te begrijpen die moeilijk waren om te identificeren, via een speciale website waar beelden van de vondsten waren uitgestald. Bezoekers van de website werden uitgenodigd om te helpen de aard van deze unieke ontdekkingen te identificeren en de geschiedkundige periode te  determineren.  Deze betrokkenheid van een mondiaal publiek van geïnteresseerde deelnemers, uniek in de geschiedenis van archeologisch onderzoek, heeft bewezen van cruciaal belang te zijn voor het functioneren en de vooruitgang van het project.

Dit idee wordt levendig uitgedrukt in de Psalmen:

“Want uw knechten hangen met liefde aan haar stenen en hebben deernis met haar puin” (Psalmen 102:14-15)

Nu nodigen wij u uit om deel uit te maken van de volgende fase van deze onderneming, door de financiering van de analyse en publicatie van de resultaten van dit project te ondersteunen.

Vanwege het feit dat er nog nooit opgravingen zijn gedaan op de Tempelberg, verschaffen de oude artefacten die het Zeefwerk Project heeft opgeleverd ons waardevolle en voorheen ontoegankelijke informatie. Hoewel ze uit hun archeologische context gehaald zijn, kunnen de meeste van deze artefacten geïdentificeerd en gedateerd worden door vergelijking met artefacten die zijn gevonden op andere plekken. We hebben nieuwe methoden en technieken ontwikkeld om de vondsten van de Tempelberg te bestuderen en hebben geavanceerde kwantitatieve en analytische methoden toegepast om het belang van de spreiding van vondsten door de gehele massa van puin te begrijpen.

Wat hebben we tot nu toe gevonden?

Ieder emmer vol aarde die we zeven bevat oude artefacten die de 3000 -jarige geschiedenis van de Tempelberg vertegenwoordigen.  De meest voorkomende categorieën zijn fragmenten aardewerk, stukjes van glazen bekers, metalen objecten, beenderen van dieren, bewerkte stenen en mozaïek steentjes.

Naast deze algemene categorieën, zijn er vele fascinerende vondsten, zoals fragmenten van aarden vaten, sieraden, kralen, terracotta beeldjes, speerpunten en andere wapens, gewichten, kleding accessoires, spelstukken en dobbelstenen, inlegwerk van been en schelp, meubeldecoraties, ornamenten, objecten van ivoor en been, en fragmenten van inscripties op steen en aardewerk.

Various pieces of jewelry from different periods. Materials include semi-precious stones, glass, bronze, silver and gold.

Verscheidene onderdelen van sieraden uit verschillende perioden. Gemaakt van halfedelstenen, glas, brons, zilver en goud.

Er waren ook kunstig bewerkte architectonische overblijfselen, waaronder fragmenten van zuilen en hun kapitelen, fragmenten van mozaïekvloeren, opus Sectile vloertegels, fresco’s (stukken gekleurd pleisterwerk) en geglazuurde muurtegels.

Tot nu toe heeft het Zeefwerk Project meer dan 5.000 munten ontdekt, variërend van kleine zilveren munten van de 4e eeuw v.Chr. tot munten geslagen in de moderne tijd. Onder hen zijn zeer zeldzame en illustere munten zoals de zilveren halve shekel, hieronder verder toegelicht.

Selected coins from the Second Temple Period

Selectie van munten uit de Tweede Tempel Periode.

Bronzen speerpunt gedateerd in de 10e eeuw v.Chr., de tijd van Koning Salomo. Speerpunten uit deze periode worden zelden gevonden in Israël.

Uit de Eerste Tempel periode (1000 tot 586 v.Chr.), van koning David tot de verwoesting van de Eerste Tempel) is er een overvloed aan aardewerken fragmenten afkomstig van kommen, potten, kannen en kruiken, evenals kelken, standaarden, rammelaars, en terracotta beeldjes (meestal dieren op vier poten, maar ook vrouwelijke vruchtbaarheidsbeeldjes in menselijke gedaante).

Andere vondsten uit deze periode omvatten slingerstenen, stenen gewichten, een bronzen speerpunt uit de tijd van Koning Salomo, en nog een andere zeldzame bronzen speerpunt gebruikt door het Babylonische leger die de Eerste Tempel verwoestte.

Een zegel afdruk uit de 7e eeuw v.Chr. met oud Hebreeuws schrift. Deze zegel afdruk is de eerste oude Hebreeuwse inscriptie ooit gevonden op de Tempelberg en is bewijs voor administratieve activiteit van de Eerste Tempel (Links: voorkant. Rechts: achterkant).

De artefacten met inscripties omvatten ostraca (gegraveerde aardewerk fragmenten) en afdrukken van kleizegels (bullae). Een zegel-afdruk draagt de Hebreeuwse namenליהו… en אִמֶר, wat betekent “(Behoort aan) […]lyahu (zoon van) Immer”.  Immer was de naam van een priesterlijke familie die genoemd werden in de boeken van Jeremia en de  Kronieken.

Deze zegel afdruk is de eerste oude Hebreeuwse inscriptie ooit gevonden op de Tempelberg, en het getuigt rechtstreeks van de administratieve activiteiten van de Eerste Tempel.

Andere vondsten omvatten een kegelvormige zegel uit de tijd van Koning Salomo met een beeltenis van twee dieren, een zwarte aarden zegel met halfedelsteen; de blauwe lapis lazuli.

Gedurende de Tweede Tempel periode (515 v.Chr. tot 70 n.Chr.) ondergingen de Tempel en de bijbehorende voorhof verscheidene verbouwingsprojecten, voornamelijk gedurende de heerschappij van Koning Herodus en zijn nazaten.  De vondsten uit deze periode omvatten talloze potscherven, vooral van kookputten en veel verbrande beenderen van vee. Deze vondsten kunnen gelieerd worden aan de massale pelgrimstochten naar de Tempel, omschreven in schriftelijke bronnen.  Het Zeefwerk bracht ook fragmenten naar voren van architectonische onderdelen die de overblijfselen kunnen zijn  van magnifieke zuilengangen die de Tempelberg omringden, of misschien zelfs overblijfselen van de Tempel zelf!

A fragment of an elaborately decorated frieze. The design is of an acanthus leaf typical of Herodian architecture. The stone has burn marks and may have originated in the Temple itself!

Een fragment van een fraai gedecoreerde fries. Het is naar een ontwerp van een acanthusblad, typerend voor de Herodiaanse architectuur. De steen heeft brandvlekken en zou afkomstig kunnen zijn van de Tempel zelf!

Een zeer illustere vondst vormt onze collectie van meer dan duizend fragmenten van vloertegels in een verscheidenheid van vormen, grootten en kleuren. Vastgesteld is dat dit vloertegels waren die gebruikt werden in een bestratingstechniek die bekend stond in de Romeinse wereld als opus Sectile, waarin de tegels werden gelegd op verschillende manieren om geometrische patronen te vormen.  De geschriften van Flavius Josephus bevestigen dat deze techniek werd gebruikt voor de versiering van de voorhoven die de Tempel omringden: “Deze gehele voorhoven die blootstonden aan de lucht werden ingelegd met allerlei soorten stenen” (De Joodse Oorlog 5 5:2). Josephus’ beschrijving is geheel consistent met onze vondsten en stelt ons in staat om een beeld te reconstrueren van de algehele Tempelberg vloeren.

We vonden Romeinse speerpunten terug die mogelijk afkomstig zijn  uit de tijd van de Romeinse overheersing vóór de verwoesting van de Tempel. De gezeefde aarde bevat grote hoeveelheden as van opeenvolgende grote branden. Dit kan ook getuigen van de Romeinse verwoesting.

Floor tiles of various shapes, colors and sizes that were used in the opus Sectile Roman Paving technique in royal structures. This type of floor is mentioned in the writings of Flavius Josephus regarding the floor of the open courts that surrounded the Temple.

Vloertegels in verschillende vormen, kleuren en grootten die werden gebruikt in de opus Sectile Romeinse bestratingstechniek van koninklijke structuren. Dit type vloer werd genoemd in de geschriften van Flavius Josephus aangaande de vloer van de voorhoven die de Tempel omringden.

A suggested reconstruction of the Temple courts according to Flavius Josephus’ writings and the floor tiles found at the Sifting Project.

Een mogelijke reconstructie van het aanzicht van de Tempel voorhof volgens de geschriften van Flavius Josephus en de vloertegels gevonden in het Zeefwerk Project.

Arrowheads from the Second Temple period.

Speerpunten uit de Tweede Tempel periode.

De vondsten uit de Late Romeinse periode (70 to 324 n.Chr.) zijn niet zo talrijk als uit andere perioden, maar zij weerspiegelen de heidense aard van deze plaats onder Romeinse heerschappij. Deze vondsten omvatten munten, aardewerk, spelstukken en bewijs van een werkplaats voor het maken van gereedschap van beenderen op deze plek.

Benen en ivoren dobbelstenen, gebruikelijk voor de Romeinse periode. De Joodse wet uit die exacte tijd, verklaarde middels de Misjna iedere persoon die speelde met dobbelstenen onbekwaam als wettige getuige (Sanhedrin 24b).

Ook de Byzantijnse periode (324 tot 638 n.Chr.) is rijk aan archeologische overblijfselen, met inbegrip van stukjes mozaïek, dakpannen, Korinthische pilaar kapitelen, kerkkoor schermen en talrijke munten. Het aardewerk omvat vele olielampen, waarvan op sommige een verkeerd gespelde Griekse inscriptie staat. Anderen hebben een insigne van een kruis of gestileerde kruisvormige lamp handvaten. Een belangrijke groep van crucifixen en kruisvormige hangers in verscheidene stijlen en materialen werd ook gevonden. Op enkelen van hen verschijnt het beeld van Jezus als reliëf of ingegraveerd.

De rijkdom van de vondsten uit deze periode betwist de algemene opvatting dat de Tempelberg gedurende deze periode verlaten en zonder bouwwerken was.

Byzantine period marble and limestone architectural fragments.

Marmeren en kalkstenen architectonische fragmenten uit de Byzantijnse periode.

Een heel groot percentage van de vondsten komt uit de Vroege Islamitische periode (638 tot 1099 n. Chr.). De Rotskoepel en de Al Aqsa Moskee zijn gebouwd aan het begin van deze periode. Deze bouwwerken werden in latere perioden gerenoveerd,  wat onder meer de verwijdering van vroegere architectonische elementen inhield.

Gilded glass mosaic tesserae from the Early Islamic period removed from the Dome of the Rock exterior walls during later renovations.

Mozaïek steentjes van verguld glas uit de Vroege Islamitische periode die waren verwijderd van buitenmuren van de Rotskoepel gedurende latere renovaties.

Het bouwafval werd gestort aan de oostelijke zijde van de Tempelberg. Zulke renovaties vonden plaats in de tijd dat de schitterende vergulde mozaïeken aan de buitenmuren van de Rotskoepel werden vervangen door gedecoreerde geglazuurde muurtegels in de 16e eeuw n. Chr.,  of toen de vloertegels van de Rotskoepel en de Kettingkoepel werden vervangen in de moderne tijd. Het Zeefwerk Project heeft tienduizenden vergulde stukjes mozaïek teruggevonden van het mozaïek van de buitenmuren van de Rotskoepel en ook vele gegraveerde marmeren architectonische elementen van verscheidene bouwwerken. Sommige van deze architectonische fragmenten werden gebruikt in Umayyad bouwwerken, hoewel ze eigenlijk voortkomen uit de Byzantijnse  of zelfs Tweede Tempel perioden.

Daarnaast werden gegraveerd aardewerk, parelmoer inlegwerk, sieraden, spelstukken, glazen en metalen gewichten met inscripties, vele munten (ook van goud) en gegraveerde stenen gevonden.

De vondsten van het Zeefwerk Project leveren een grote bijdrage aan het archeologische en historische onderzoek van de Tempelberg gedurende de Kruisvaarders periode (1099 tot 1187 n. Chr.) De Tempelberg werd gewoonlijk geassocieerd met de Tempeliers in deze periode. De Tempeliers gebruikten de Al Aqsa Moskee als hun hoofdkwartier en veranderden het grote zuidoostelijke deel van het gebouw in stallen voor hun paarden, die ze “De Stallen van Salomo” noemden.  De aarde die wij gezeefd hebben was afkomstig van het gebied van de stallen van Salomo en heeft vele overblijfselen van Kruisvaardersactiviteit voortgebracht, met inbegrip van speerpunten, hoefijzernagels en harnassen, typerend voor de middeleeuwse Europese cavalerie. Deze vondsten vormen het eerste archeologische bewijs voor het gebruik van de Stallen van Salomo door de Tempeliers. Daarnaast ontdekte het Zeefwerk Project de grootse en meest gevarieerde collectie van zilveren munten uit deze periode ooit gevonden in Jeruzalem. Hieronder bevinden zich uiterst zeldzame munten en een unieke Tempeliers medaille. De Kruisvaardersvondsten omvatten vele kruisvormige hangers, aardewerk en architectonische overblijfselen. Vele opus sectile vloertegels – uit de Rotskoepel en verwijderd in latere perioden – werden teruggevonden tijdens het zeefwerk, waardoor we het ingenieuze vloerpatroon van de Rotskoepel gedurende de Kruisvaarderstijd konden reconstrueren.

Crusader era iron horseshoe nails that attest to horses of the knights Templar in Solomon’s Stables.

Ijzeren hoefnagels uit het Kruisvaarders tijdperk die toebehoorden aan de paarden van de Tempeliers die verbleven in de stallen van Salomo.

We hebben talrijke architectonische elementen teruggevonden uit de Latere Islamitische periode (1187 tot 1917 n.Chr.); de opmerkelijkste zijn de geglazuurde tegels gebruikt door Sultan Suleiman de Grote om het originele glazen mozaïek die de buitenmuren van de Rotskoepel versierde, te vervangen. Bovendien dragen duizenden munten uit Mammelukse en Ottomaanse periode in belangrijke mate bij aan het numismatisch onderzoek van deze periode. En dit is ook waar voor wat betreft de overvloed aan aardewerk uit deze periode, die we gedetailleerd willen publiceren. Andere vondsten uit deze periode omvatten vele stukjes van sieraden, kleding, militaire badges en insignes, oude musketkogels en vuurstenen, een enorm aantal Ottomaanse tabakspijpen en nog veel meer. Het Zeefwerk Project heeft bewezen een ongeëvenaarde en onuitputtelijke bron van kennis van de Tempelberg te zijn. Archeologische vondsten die duizenden jaren verborgen lagen onder de grond van de Tempelberg, kunnen nu voor het eerst wetenschappelijk geanalyseerd en gepubliceerd worden. De resultaten van deze onderneming zullen veel licht werpen op het verleden van de Tempelberg, zijn bouwers en zijn herbouwers, zijn religieuze en sociale betekenissen, zijn verdedigers en zijn veroveraars.

Ottoman personal bronze seals. Among them is the seal of Abd al-Fattah al-Tamimi, who served as the Grand Mufti of Jerusalem in the early 18th century.

Ottomaanse persoonlijke bronzen zegels. Onder hen het zegel van Abd al-Fattah al-Tamimi, die dienst deed als Grote Mufti van Jeruzalem in het begin van de 19e eeuw.

Vandaag de dag, na tien jaar werken aan dit project, is ongeveer de helft van het puin dat was verwijderd van de Tempelberg gezeefd. Het project gaat op volle kracht door, want nog vele voorwerpen wachten om ontdekt te worden.

Wat is het belang van de Tempelberg en van dit onderzoek?

Want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken (Jesaja 56:7)

De Tempelberg is heilig voor meer dan de helft van de wereldbevolking. Volgens de Bijbel is het de plaats waar hemel en aarde elkaar ontmoeten, de locatie van de Tempel die was aangewezen om een epicentrum te zijn voor alle facetten van het religieuze en nationale leven, een ankerpunt waar vanuit het woord van God verspreid wordt door de wereld. Vandaag de dag is het de heiligste plek voor het Jodendom, waar de Eerste en Tweede Tempel eens stonden en het blijft de plek waar het Joodse gebed zich naar richt. Voor christenen is het de plek waar de Tempel stond die Jezus kende. Het is de derde heiligste plek in de Islam, de locatie van de Rotskoepel en de Al Aqsa Moskee. Alles wat er gebeurt op de Tempelberg heeft zijn weerklank wereldwijd.

Ondanks het feit dat de Tempelberg vele malen werd genoemd in de Bijbel en in belangrijke historische bonnen, blijft veel van de geschiedenis ervan een mysterie. Geen archeologische opgraving heeft ooit plaatsgevonden op deze plek vanwege de politieke gevoeligheid. De afwezigheid van archeologische data heeft geresulteerd in vele onopgeloste historische vragen die onderwerp zijn van academisch debat.

Map of the Old City of Jerusalem with the major excavated areas in the last 150 years. Note the large blank rectangle of the Temple Mount where no systematic excavation has ever taken place.

Plattegrond van de Oude Stad van Jeruzalem met de belangrijkste gebieden waarin opgravingen zijn geweest in de laatste 150 jaar. Let op de grote lege rechthoek van de Tempelberg waar nooit een systematische opgraving heeft plaatsgevonden.

Nog nooit is iemand zo dichtbij de mogelijkheid van een opgraving bij de Tempelberg gekomen als het Tempelberg Zeefwerk Project. De ontdekkingen van de afgelopen tien jaar vertegenwoordigen de eerste archeologische data ooit die afkomstig zijn uit de grond van de Tempelberg zelf. De publicatie van de resultaten van ons werk zal meer licht laten schijnen op de lange geschiedenis van deze heilige plaats, en hopelijk bijdragen aan de oplossing van disputen gerelateerd aan deze plek.

Sommige wetenschappers twijfelen er bijvoorbeeld aan dat de Tempelberg een deel van de stad was gedurende de 10e eeuw v.Chr. en suggereren dat Jeruzalem geen hoofdstad was, maar gewoon een klein dorp. Onze vondsten zijn in tegenspraak met deze minimalistische stelling en bevestigen het Bijbelse verslag.

Helaas is men er bij vele opgravingen niet in geslaagd om een wetenschappelijke publicatie van de opgravingen te maken. Niet-gepubliceerde vondsten hebben weinig waarde voor archeologisch onderzoek. Het is alsof ze nooit werden opgegraven. We kunnen niet toestaan dat dit het lot is van onze vondsten op zo’n belangrijke plaats als de Tempelberg.

Bovendien is de plaats van de Tempelberg momenteel een plek van conflicten en geschillen die voornamelijk voortvloeien uit onwetendheid en gebrek aan informatie. Het is het meest betwiste stukje land op onze planeet. Hoewel voor wetenschappers (inclusief islamitische academici) het bestaan van de Joodse Tempels op deze plaats onomstotelijk vaststaat, hebben in de afgelopen decennia Palestijnse politieke leiders hierop nieuwe aanspraken gemaakt, terwijl het bestaan van de Eerste en Tweede Tempel op deze plaats volledig ontkend wordt.  De publicatie van de resultaten van het Tempelberg Zeefwerk Project zal de mogelijkheid bieden om tot een goed gefundeerde dialoog te komen en zo hopelijk helpen om conflicten te verminderen.

Dit is waarom wij u vragen om onze inspanningen te ondersteunen, zodat een licht kan schijnen op de geschiedenis van de Tempelberg, een betekenisvolle plaats voor miljarden mensen wereldwijd, en om te voorkomen dat deze oudheden en hun geschiedenis verloren gaan door barbaarse, illegale bouwwerken.

Wat zijn onze budgettaire eisen?

Meer dan een half miljoen vondsten wachten op verwerking en analyse in ons laboratorium. Deze studie en publicatie zijn enorme taken die de toewijding en expertise van vele wetenschappers vereisen. Het project op het zeefwerk terrein wordt momenteel gefinancierd door de Ir. David Stichting, maar de financiële middelen voor onderzoek en publicatie van de vondsten ontbreken.

De financiële ondersteuning zal ons helpen met de volgende noodzakelijke onderdelen: wetenschappelijke evaluatie, inclusief koolstof-14 datering, mineralogische analyse, artefacten preservatie, geautomatiseerde statistische analyse en vergelijkende typologische data mining. Deze vereisen allemaal grote deskundigheid en zeer gespecialiseerde laboratorium apparatuur – het duurste segment van ons werk.

– Hoge resolutie studio fotografie, 3D laser scanning, wetenschappelijke tekeningen, sorteren, classificeren, compileren, bewerken, en het voorlopig verslag printen, waarvan de volledigheid en nauwkeurigheid de wetenschappelijke waarde zal bepalen van onze eindverslagen.

– De exploitatie van ons laboratorium .

25

Waarom noemen wij dit ‘De Halve Shekel Campagne’?

Het Tempelberg Zeefwerk Project wordt mogelijk gemaakt door de geest van vrijwillig bezig zijn en verantwoordelijkheid nemen voor zaken van algemeen belang.

Aangezien u nog steeds dit verhaal aan het lezen bent, is het  duidelijk dat u het belang van ons project inziet en onze toewijding deelt betreffende de toekomst van de Tempelberg.

Gedurende de Tweede Tempel periode liet iedere persoon zijn inzet voor de Tempel zien door jaarlijks een zilveren halve shekel bij te dragen om zijn functionering financieel te ondersteunen. Deze belasting was geïnspireerd op de Bijbelse verplichting uit het boek van Exodus:

Dit zal iedereen die tot de getelden gaat behoren, geven: een halve sikkel, gerekend naar de heilige sikkel – een halve sikkel is de heffing voor de HEERE  (Exodus 30:13)

Op het einde van de Tweede Tempel periode  werd deze Tempel belasting betaald met speciale halve shekel munten, waarschijnlijk gemunt op de Tempelberg. We hebben het geluk gehad om één van zulke munten terug te vinden die geslagen was gedurende het eerste jaar van de Grote Joodse Opstand tegen Rome. Deze zeldzame vondst  — onze eigen zilveren halve shekel – heeft ons geïnspireerd om onze Halve Shekel Campagne  te lanceren, waarmee wij allemaal een aandeel kunnen hebben in het aan het licht brengen van het onbekende verhaal van de Tempelberg.

A rare silver half-shekel coin found in the sifting. Obverse: A chalice from the Temple topped by the letter aleph, meaning “Year One”. Around it are the words “half a shekel”. Reverse: A branch with three pomegranates surrounded by the words “Holy Jerusalem”. These coins were used for paying the annual Temple tax according to the Biblical commandment in Exodus 30:13-15.

Een zeldzame halve shekel munt die gevonden was bij het zeefwerk. Voorkant: Een bokaal uit de Tempel met daarboven de letter aleph, wat betekent “Jaar Eén”. Er rond omheen staan de woorden “halve shekel”. Achterkant: Een tak met drie granaatappels, omringd door de woorden “Heilig Jeruzalem”. Deze munten werden gebruikt voor het betalen van de jaarlijkse Tempel belasting volgens het Bijbelse gebod in Exodus 30:13-15.

 

De huidige waarde van een halve shekel kan berekend worden door de koopkracht uit het verleden te onderzoeken. De Bijbelse shekel die gebruikt werd in de Tabernakel was gelijk aan 20 gera. De gera was het dagelijkse loon van een arbeider. Dus een halve shekel vertegenwoordigde tien dagen loon voor een arbeider.

Hoe veel verdient u in tien dagen?

A four gera weight that was found in the sifting (First Temple period)

Een vier gera gewicht welke was gevonden bij het zeefwerk (Eerste Tempel periode)

We verwachten niet zulke sommen van iedereen, maar we hopen dat u geïnspireerd bent door het idee dat iedereen iets kan bijdragen aan dit doel. Mensen die onze zorg delen voor de Tempelberg kunnen ons helpen om een licht te werpen op de begraven schatten met hun persoonlijke halve shekel bijdrage.

Op wat voor andere manieren kan ik het project ondersteunen?

Zelfs zonder een halve shekel donatie kunt u helpen door deze website en video te delen via sociale media – op Facebook en Twitter. De aandacht vestigen op het Tempelberg Zeefwerk Project bij uw eigen achterban, zelfs rond uw eigen eettafel, zal ons helpen een stem te geven aan de stille geschiedenis van één van de heiligste plaatsen ter wereld.

We raden u aan, als u het nog niet gedaan heeft en zelfs als dat wel zo is, om het Zeefwerk terrein bij Emek Zurim Nationaal Park in Jeruzalem te bezoeken. En neem uw vrienden mee. Ervaar samen met ons het enthousiasme van het ontdekken van oude overblijfselen van de Tempelberg. Klik hier voor informatie hoe u kunt deelnemen.

Het Zeefwerk Project in de media

Hieronder staan de links naar een deel van de vele verslagen over het Zeefwerk Project die in de laatste jaren zijn verschenen in de media en die u online kunt inzien:

Israel Today (Nederlands)

Reformatorisch Dagblad

Alfred Muller

Smithsonian Magazine

National Geographic Magazine

Jerusalem Post

Israel Hayom

AP

Uw halve shekel bijdrage zal helpen het verhaal van de Tempelberg te onthullen. Uw hulp is van vitaal belang.  Doneer vandaag!

logos small and spaced out


Translated by/Vertaald door: Mahdiya Dijkhof 

January 11th 2016

The Half-Shekel Campaign – Summary and Conclusions

First and foremost, we would like to express our deep gratitude to all those who answered our call and donated to the project and helped disseminate the Campaign. YOUR SUPPORT IS TRULY APPRECIATED. Thank you letters and gifts will be mailed shortly.

Our” Half-Shekel” campaign was launched on September 1st 2015 and lasted for four months. The Temple Mount Sifting Project is all about involving the community, and this campaign was the first time we invited the public to partake in helping fund the project. We chose the crowd funding approach, even though we didn’t know what to expect. This kind of platform, when used by non-profit organizations, is often used to help fund and promote social, medical or political causes, and usually not used for scientific research, let alone for archaeological research although many people find interest and value in it, they still prefer to donate to other causes.

We produced a video with an attempt to tell the story of the sifting project in an interesting and touching way for those who are less-acquainted with the story of the Temple Mount, its history and archaeology, as well as for those who are well acquainted and even for trained archaeologists. We knew that a short video would be essential for it to   become viral, but we weren’t successful   in finding  a way to  consolidate  the story of the project  in addition to explaining our financial needs to the non-aquatint in less than 7 minutes although we managed to have the Hebrew version shorter (5 min).

Eventually the Hebrew video became viral to some extend on Facebook and managed to reach 20 thousand people quite quickly with almost no paid promotion (a total of 27 thousand on both Facebook and YouTube). The English version, which was also available with translation subtitles in many languages, was less successful and eventually reached 50 thousand people (16 thousand people have visited the Half-Shekel Campaign website and more than 270 of them have donated. During the time of this campaign, we eventually managed to raise $35,440.  The donations came mainly from English speaking countries and from Israel, but also from distant parts of the world such as Brazil, Chile, Singapore and other places.

A short while after the inception of the campaign, the political conflict concerning the Temple Mount became a hot topic in the media, and we weren’t sure if it detracted or motivated support of the campaign. We prefer avoiding politics   as much as possible, especially since we are dealing with the most politically sensitive site in Israel, although certain aspects of our research may unavoidably have some political implications. The website has also been translated into Arabic, and attracted a relatively large percentage of visits from Arabic speaking countries, surprisingly, we received only few malicious comments, while hundreds of visitors shared the website and clicked like. Perhaps the scientifically oriented nature of the text helped to some extend to reduce the conflict fed by decisive and ignorant historical claims.

We are still far from reaching the project’s needs, and our funding efforts will proceed. This website will be maintained as a permanent funding website, and we will continue promoting it in various other ways.

You are all invited to continue supporting the project by sending a recurring donation and by sharing the websites of the Temple Mount Sifting Project.

With much gratitude,

Gabriel Barkay and Zachi Dvira

 

January 1st, 2016

The campaign is over. Thank you all for your donations and for distributing this website. We will publish a campaign summary in the coming days.

We will send out the all gifts within the coming month.

Donations could still be done on this website (with gifts) or through our weblogs. This website will be redesigned to a permanent fund raising website.

For further updates about the project please visit our weblogs.

 

Happy New Year

The Temple Mount Sifting Project

 

December 27, 201

In three days we’re about to end our current phase of our crowd funding campaign. After that this website will be converted to a permanent website for donations to the Sifting Project. This campaign has been running for the last four months and has managed to reach 75 thousand people who have watched the campaign video (English 47,914; Hebrew: 27,452). The campaign brought about 16,500 visitors (unique visits) to this website. Since our last update we have doubled the Facebook shares, especially in Arabic and Portuguese (see table below), and currently more 3400 people have shared this website! Thank you all!

Up to this point we managed to raise in this campaign $20,676 by 257 donors (the total sum on the website includes also direct donations that were received recently and were not achieved via this campaign). We are pleased to see that we managed to receive support from all corners of the world.

In our next update we will provide a summary to this campaign and details about the phase.

See below the statistics for more detailed and interesting results:

 

Top Website Visitors by Country

——————————————– 

Country Website Visitors Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 4,962 1,195
Jordan 526 6,417
Pal. Authority 133 9,774
Iraq 143 18,937
Venezuela 594 24,492
El Salvador 51 34,173
Norway 124 39,483
Honduras 31 51,695
Ukraine 292 57,702
Canada 521 63,340
United States 4,446 68,203
Bolivia 52 76,357
Portugal 86 81,576
Netherlands 177 91,208
Hong Kong 63 91,291
Brazil 1,045 103,180
Australia 204 103,807
Turkey 285 124,066
Belarus 34 142,852
Austria 44 162,163

 

Top Donors by Country

——————————–

Country Donors Donors Percentage of Website Visitors
United States 116 2.6%
Israel 90 1.8%
Canada 11 2.1%
United Kingdom 8 2.4%
Australia 7 3.4%
Brazil 3 N/A
Italy 3 N/A
Norway 2 N/A
Austria 2 N/A
Belgium 2 N/A
Netherlands 1 N/A
Turkey 1 N/A
New Zealand 1 N/A
Singapore 1 N/A
Finland 1 N/A
Sweden 1 N/A
Germany 1 N/A
Mexico 1 N/A
Chile 1 N/A

 

Website Visitors by Language

—————————————–

Language Visitors
English 7,291
Hebrew 3,382
Spanish 1,286
Arabic 1,224
Russian 708
French 514
Turkish 338
Korean 274
Chinese-Traditional 153
Chinese -Simplified 126
Norwegian 182
Italian 207
Portuguese 454
German 127
Dutch The Netherlands 141
Farsi Iran 40
Hungarian 53

 

Facebook Shares by Language

—————————————–

Language FB Shares
English 2100
Arabic 353
Spanish 312
Portuguese 200
Hebrew 111
Russian 89
French 63
Turkish 36
Persian 32
Norwegian 19
Chinese (simplified) 19
Korean 16
Italian 16
Chinese (traditional) 12
Deutsch 11
Nederland 10
Hungarian (Magyar) 0
Total 3399

 

December 15, 2015: We are now capable of providing Tax-Deducible receipts from the U.K. as well.

December 12, 2015: See Report in Jerusalem Post: Byzantine-era potsherd from Temple Mount may contain engraving of holy site’s menorah

December 8, 2015:

Three months have passed since we launched the crowdfunding campaign; the current campaign is scheduled to end on Dec 31, 2015. Since we are still far from reaching our final goal, we will probably continue fundraising with this website, but change the format so it will suit an ongoing fundraising campaign and not one that is limited by time.

We would like to update you about several things that we’ve been working on. Many of you have probably already seen the news reports about the “Hezekiah seal” found in the Ophel excavations south of the Temple Mount, which were directed by Dr. Eilat Mazar. This seal impression was found in 2010 at our sifting facility in Tzurim Valley, when we assisted with wet-sifting earth from this excavation. Until recently, the reading of this bulla was ‘לחזקיהו … מלכיהו  (Hezekiyahu ?? Malkiyahu), but when Reut ben-Ariyeh, who studied the seal impressions from the Ophel excavation, noticed a dot between מלכ andיהו , and the unclear letter of the second name, the reading became clear: “Hezekiyah (son of) Ahaz King of Judah”. This is the first time that a Judean king seal or seal impression is found by a controlled archaeological excavation!  We are proud that the Temple Mount Sifting Project took part of this great discovery. Click here to read the press release.

We are about to publish a new article, based on finds from the sifting project, about reconstructing Crusader floors which were situated in the Dome of the Rock. This will be published on Dec 20th in an international conference at Haifa University marking 150 years of the PEF (Palestine Exploration Fund). (Click here to see the full program).

And one last thing for Chanukah – two days ago we published an image of a potsherd with an incised design of what appears to be the Temple Menorah; the potsherd is probably from the Byzantine period. What was the purpose of this drawing? What can we learn from it about the rabbinic medieval interpretation of the Menorah shape? These questions were sent out to our community of followers and supporters whose opinion we cherish. . You are welcome to add your suggestion or comment in our Facebook page or blog.

Happy Chanukah,

The Temple Mount Sifting Project

 

October 26, 2015:

When we launched the campaign 50 days ago, the Hebrew video immediately went viral and reached 10,000 people within three days, while the English video was less successful and reached 3,500 people. Up to date the videos were watched (30 sec views and more) on Facebook and YouTube by 43,797 people.  12,050 people have visited the website and 199 people have donated a total sum of $21,940. We intend to continue the campaign until the end of 2015.

The video has the potential to reach a very wide audience, especially these days when the Temple Mount is in the focus of the news. Since many ignorant comments are being heard in the media and distorted articles are published in major newspapers, this story and archaeological information is essential for establishing an educated debate.

The Temple Mount Sifting Project does not have a political agenda, and as open minded academic researchers we are open minded for any conclusion that can be deducted from the finds. We oppose ignorance. All scientific or academic research eventually serves humanity by helping us make better decisions. If the sifting project finds could help reduce tensions that are rooted by ignorance – we would be happy to serve this goal as well.

It is worthwhile to mention that about 15% of the website visitors are Arab speakers, and there are about 353 shares and hundreds of likes to the Arabic version of the website. It seems like the Arab world is very interested in this story.

 

October 25, 2015

When we launched the campaign 50 days ago, the Hebrew video immediately went viral and reached 10,000 people within three days, while the English video was less successful and reached 3,500 people. Up to date the videos were watched (30 sec views and more) on Facebook and YouTube by 43,797 people.  12,050 people have visited the website and 199 people have donated a total sum of $21,940. We intend to continue the campaign until the end of 2015.

The video has the potential to reach a very wide audience, especially these days when the Temple Mount is in the focus of the news. Since many ignorant comments are being heard in the media and distorted articles are published in major newspapers, this story and archaeological information is essential for establishing an educated debate.

The Temple Mount Sifting Project does not have a political agenda, and as open minded academic researchers we are open minded for any conclusion that can be deducted from the finds. We oppose ignorance. All scientific or academic research eventually serves humanity by helping us make better decisions. If the sifting project finds could help reduce tensions that are rooted by ignorance – we would be happy to serve this goal as well.

It is worthwhile to mention that about 15% of the website visitors are Arab speakers, and there are about 353 shares and hundreds of likes to the Arabic version of the website. It seems like the Arab world is very interested in this story.

 

October 12, 2015

Since our last update – with the organic exposure of the website and some paid ads – we tripled the number of visitors to the website. Up to this point we managed to raise $19,607 by 171 donors. The number of people who viewed the YouTube video (26,759 views) and those who visited the website (10,432 unique visitors) also increased.

There is great interest among Middle Eastern Arabs, leading to more than 300 shares and 500 likes of the Arab version of the website. We are still waiting to see who will be the first one among the Arab supporters to be courageous enough to make a donation.

In our last report Canada was first place but it has now been replaced by the United Kingdom with the highest percent of donors relative to website visitors, followed by Australia.

See below for more interesting results:

 

Top Video Views Frequency by Country*

Country Internet Users YouTube Video Views Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 5928772 2630 2254
Palestine Authority 1300000 78 16667
El Salvador 1742832 77 22634
Canada 33000381 1450 22759
Jordan 3375307 146 23119
New Zealand 4162209 167 24923
Costa Rica 2511139 100 25111
Norway 4895885 182 26900
United States 303229759 11223 27019
Australia 21176595 684 30960
Puerto Rico 2027549 64 31680
Singapore 4453859 136 32749
Venezuela 14548421 430 33834
South Africa 24909854 666 37402
Paraguay 2005278 51 39319
Panama 1899892 43 44184
Guatemala 2716781 61 44537
Honduras 1602558 33 48562
Netherlands 16143879 317 50927
Finland 5117660 98 52221
Uruguay 2017280 37 54521
Iraq 2707928 49 55264
Philippines 39470845 624 63255
Ecuador 6012003 90 66800
United Kingdom 57075826 809 70551
Hungary 7388776 101 73156
Malaysia 12150362 164 74088
Bolivia 3970587 51 77855
Chile 11686746 135 86568
Hong Kong 5751357 64 89865
Poland 25666238 278 92325
Sweden 8581261 91 94300
Switzerland 7180749 72 99733
Denmark 5419113 53 102247
Belgium 9441116 91 103749
Colombia 25660725 223 115071
Argentina 24973660 217 115086
Ireland 3817491 33 115682
Dominican Republic 5072674 39 130069
Ukraine 16849008 125 134792

* Not including over 23,000 Facebook views. At this point we cannot access this data categorized per country from Facebook.

                                                     

Top Website Visitors by Country

Country Website Visitors Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 2771 2140
Jordan 518 6516
Palestinian Authority 123 10569
Iraq 142 19070
Venezuela 590 24658
El Salvador 49 35568
Norway 83 58987
Ukraine 277 60827
Bolivia 52 76357
Portugal 77 91111
Canada 305 108198
United States 2,413 125665
Hong Kong 44 130713
Turkey 252 140313
Brazil 735 146698
Netherlands 104 155230
Australia 120 176472
South Korea 216 209788
Spain 163 214787
Austria 32 222974
Belgium 39 242080
Taiwan 64 291246
Italy 115 318208
France 131 423125
United Kingdom 126 452983
Egypt 74 544751
Mexico 61 834804
Germany 53 1353350
Russia 50 1688756
India 51 4768606

 

Top Donors by Country

Country Donors per Visitors Rate Donors
United States 3.4% 83
Israel 1.9% 53
Canada 3.0% 9
United Kingdom 4.8% 6
Australia 4.2% 5
Norway N/A 2
Italy N/A 2
New Zealand N/A 1
Netherlands N/A 1
Finland N/A 1
Chile N/A 1
Sweden N/A 1
Brazil N/A 1

 

Website Visitors by Language

Language Visitors
English 4,051
Hebrew 1,728
Spanish 1,231
Arabic 1,117
Russian 495
French 438
Turkish 299
Korean 299
Chinese-Traditional 123
Chinese -Simplified 123
Norwegian 118
Italian 108
Portuguese 106
German 79
Dutch The Netherlands 72
Persian 21
Hungarian 21

 

 Facebook Shares by Language

Language FB Shares
English 1500
Arabic 352
Spanish 152
Hebrew 111
Turkish 35
Persian 32
Russian 27
Norwegian (Norsk Bokmal) 19
Chinese (simplified) 19
Thai 16
Chinese (traditional) 12
French 9
Italian 6
Netherlands 3
German 2
Hungarian (Magyar) 0
Portugese 0

October 5, 2015

We realized that promoting this website will take longer than we expected, so we decided to extend the campaign until December 31st.

September 27, 2015

Jerusalem Post: Jewish history’s greatest archaeological crime

 

September 24, 2015

Rare 3,000-year-old King David era seal discovered by Temple Mount Sifting Project

See full report at our weblog: templemount.wordpress.com

See Media Reports at:

Jerusalem Post

Times of Israel

 

September 22, 2015 – Second Update

Until now the campaign has been going on with organic promotion, and soon we are going to promote the video and the website with paid ads and media news. Now is a good time to see how well we are doing.

Up to this point we managed to raise $17,085 by 116 donors. That’s not much when taking into account the number of people that viewed the video (15562 views) and those that visited the website (3440 unique visitors). It seems like people are really interested in this story, but only a small percentage choose to donate. Our goal is to reach 1 million video views which mean that in order to reach our goal we need to dramatically increase the exposure of the video and the website. We will continue to fundraise through philanthropic foundations and these donations will be marked as “direct” on the funders list.

Following are statistical tables that demonstrate how well the video and the website were received in various countries. We calculated frequencies in relation to each country’s population of internet users. This will allow us to compare our support among various countries.

As you can see below, after Israel, the Canadians have the best score – 1 per 37,931Canadians has seen the video. They also have the best donation rate (5.5% of website visitors). The website is also popular amongst Arab populations.

See below for more interesting results:

Top 20 Video Views Frequency

Country Internet Users Video Views Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 5928772 1485 3992
Canada 33000381 870 37931
Norway 4895885 124 39483
New Zealand 4162209 94 44279
United States 303229759 5948 50980
Australia 21176595 413 51275
South Africa 24909854 481 51788
Palestinian Authority 2000000 38 52632
Singapore 4453859 80 55673
Puerto Rico 2027549 30 67585
Finland 5117660 72 71079
Iraq 2707928 29 93377
Netherlands 16143879 169 95526
United Kingdom 57075826 522 109341
Poland 25666238 229 112080
Malaysia 12150362 88 138072
Sweden 8581261 59 145445
Philippines 39470845 247 159801
Belgium 9441116 59 160019
Hong Kong 5751357 35 164324
Switzerland 7180749 39 184122


Top 25 Website Visitors

Country Website Visitors Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 1283 4621
Palestinian Authority 111 18018
Iraq 134 20208
Norway 67 73073
Jordan 21 160729
Canada 128 257815
Australia 82 258251
United States 1026 295546
Egypt 67 601665
Switzerland 10 718075
United Kingdom 68 839350
Netherlands 19 849678
Italy 36 1016499
Mexico 50 1018461
Colombia 17 1509454
Argentina 14 1783833
Poland 14 1833303
Spain 16 2188142
France 23 2409973
Germany 24 2988648
Russia 26 3247607
Brazil 13 8294064

 

 Top Donors

Country Donors per Visitors Rate Donors
United States 3.62% 43
Israel 2.11% 41
Canada 5.48% 8
United Kingdom 3.90% 3
Finland 14.29% 2
Chile 16.67% 1
Sweden 14.29% 1
New Zealand 10.00% 1
Brazil 6.67% 1
Netherlands 5.00% 1
Italy 2.33% 1
Norway 1.20% 1
Australia 1.20% 1

 

Website Visitors by Language

Language Visitors
English 2028
Hebrew 512
Arabic 408
Spanish 180
French 83
Norwegian 89
Russian 93
Italian 76
Portuguese 14
Chinese – Simplified 16
Chinese – Traditional 27
German 13
Dutch 8
Persian 9
Hungarian 8
Korean 8
Turkish 7

 

Facebook Shares by Language

Language FB Shares
English 799
Spanish 149
Arabic 116
Hebrew 81
Persian 32
Russian 19
Norwegian 19
Italian 4
Chinese (traditional) 4
Chinese (simplified) 1
Turkish 1
German 0
French 0
Dutch 0
Hungarian (Magyar) 0
Portuguese 0
Korean 0

 

August 31st 2015. First Update

The website was launched on September 1st, and will end on November 27th, 2015. It is currently available in 17 languages! To the best of our knowledge no such crowdfunding campaign – addressing such a wide audience – has ever taken place, and we are also not aware of any archaeological projects that have used this funding method.

The idea to “crowd fund” the Temple Mount Sifting Project was originally suggested by Aran Yardeni about a year ago. He claimed that raising funds in this method would best suit our project, which allows the public to take an active role. The more we thought about it, we realized that in addition to the funding aspect, a crowd funding campaign can be a great tool through which to gain public exposure for the story of the Temple Mount and the Sifting Project.

We quickly realized the high potential of this campaign, and decided to translate the contents to many languages. . We believe that this cause is universal, and are very curious to see how this campaign will be received around the world.

The texts were mostly translated by volunteers. Please let us know if you notice any errors or have any suggestions. We also welcome volunteers who can translate the website to additional languages.

This page will continuously update developments in the campaign, as publish data concerning the exposure and donations from the various countries. Please stay tuned.

Now, let’s see who will gain the title of “‘the first donor on the website Wall of Fame’”.

Hidden
5 jaar resterend
₪360
Israel  ישראל
מזכרת בתיה
Hidden
5 jaar resterend
₪360
Israel
נתניה
Hidden
5 jaar resterend
₪20
Israel
William Schwartz
5 jaar resterend
$25
United States  NJ
Teaneck
חגי סימן טוב
5 jaar resterend
₪55
Israel
מבשרת ציון
Hidden
5 jaar resterend
₪180
Israel
Hidden
5 jaar resterend
₪150
Israel
רמת השרון
דניאל אדרי
5 jaar resterend
₪150
Israel
אור עקיבא
Hidden
5 jaar resterend
₪300
Israel
שלומי
שלומי מושקוביץ
5 jaar resterend
₪150
Israel
רענננ
Hidden
5 jaar resterend
₪1,800
Israel
כרמי יוסף
Hidden
5 jaar resterend
₪500
Israel
Tel Aviv
Hidden
5 jaar resterend
₪120
Israel
ראשון לציון
Hidden
5 jaar resterend
₪300
Israel
מושב אדרת
Hidden
5 jaar resterend
₪550
Israel
פתח תקוה
M.P. Zandbergen
5 jaar resterend
$20
Netherlands
Bavel
Stephen Halpern
5 jaar resterend
$180
Canada  ON
Toronto
Hidden
5 jaar resterend
$1,500
Israel
Kfar Saba
In beloved memory of Anita Berman and Hilla Zweig Honoring the birth of Ivry Dvira
Hidden
5 jaar resterend
₪360
Israel
ירוחם
מיכאל שוסר
5 jaar resterend
₪60
Israel