click here to reach our facebook page

This Website |
This Video |

Kudüs’te Tanrı’nın Tapınağı’nın bulunduğu günlerde, muhafaza ve bakımı için her bir aileden YarımŞekel gümüş bağışı yapmaları istendi. Bugün, Haremi Şerif toprağında gömülü arkeolojik sırları ortaya çıkarmak için on yıldan fazla bir süre çalıştıktan sonra, bizler Haremi Şerif İnceleme Projesinde (HŞİP), çok önemli bir noktaya ulaştık: ortaya çıkardığımız insan eliyle yapılmış yüz binlerce eseri araştırma ve yayımlama ihtiyacı duyduk. Haremi Şerif İnceleme Projesi’nde şimdi sıra sizde ve toplum destekçilerinde. Yapmanız gereken ise bu önemli işin fonlanmasına yardımcı olmak için sembolik “Yarım Şekel” bağış yapmaktır. İşte size Kudüs’ün görkemli geçmişinin ortaya çıkmasında yer alma şansı.

innder banner

Kısaca Haremi Şerif İnceleme Projesi

Binlerce yıldır, Haremi Şerif dünyada tek dinli inanca sahip kişilerin büyük bir çoğunluğu için kutsal bir yerdi. Geçen 828 yıldır, bu yer Müslümanların kontrolü altındaydı ve siyasi hassasiyetlerden dolayı burada herhangi bir sistematik arkeolojik kazı yapılmasına izin verilmedi. 1967’de Altı Gün Savaşları’ndan sonra İsrail Awaqf’a (bu yeri düzenleyecek olan Müslüman bir vakıf) buranın kontrolünü almasına izin verdi.

İsrail eski yapıtlar yasası, arkeolojik alanlarda inşadan önce kurtarma kazısı yapılmasını talep eder. 1999’da Awaqf bu yasayı görmezden geldi ve yasa dışı bir şekilde camiye girişin inşasını yapmak için Haremi Şerif üzerinde buldozerle bir çukur açtılar, Haremi Şerif’in tüm tarihi dönemlerinden Kidron Vadisi yakınlarına kadar olan arkeolojik el yapımı eşyalarla dolu -9000 ton- toprakla yüklü yaklaşık 400 kamyonu oraya yığdı.

“Süleyman’ın Ahırları’na (Solomon’s Stables)” yeni bir giriş için kazıda ağır iş makineleri kullanıldı (Kasım 1999). Bu, arkeolojik bir denetim olmadan, el yapımı şeylerle zengin 9000 ton zeminin ortadan kaldırılmasıyla yapıldı.

Arkeolog Dr. Gabriel Barkay ve Zachi Dvira, her ne kadar acımasızca arkeolojik bağlamından çekip alınsa da bu atılan toprağın sahipsiz bir define bilgisi sunduğunun farkına varmışlardı.

2004’te, bu eşsiz fırsatın farkına vardılar ve Haremi Şerif İnceleme Projesini oluşturdular. Amaçları da, Haremi Şerif’in tarihini ortaya çıkaracak ve arkeoloji bilgimizi arttıracak bir araştırma yürütmek ve eski el yapımı ürünleri kurtarmaktı.

Yıllar sonra, bu proje küresel eğitimsel bir çaba haline geldi. Bu İncelemeye katılan 150.000’den fazla gönüllünün dikkatini çekti. Bu sayı dünyanın herhangi bir yerinde yapılan arkeolojik bir projedeki sayıdan muazzam derecede fazlaydı. Böylesi bir ilgi Haremi Şerif’in ve açığa çıkarılmamış eski yapıtların önemini gösteriyordu. Ayrıca, halk da tanımlaması zor bazı bulguların anlaşılmasında bu bulguların gösterildiği eşsiz bir site aracılığıyla çaba göstererek yardımcı oldu ve bu eşsiz parçaların tarihi ve doğasının belirlenmesi ve tanımlanmasında bize yardım etme davetinde bulundu. Bu, arkeoloji araştırma tarihindeki eşsiz bir deneyimdir ve küresel toplumun ilgili katılımcıların dahiliyeti projenin işleyişi ve ilerleyişinin önemini ortaya koydu.

Bu düşünce Mezmurlar Kitabı’nda da açıkça belirtilmiştir:

“Kulların onun taşlarından hoşlanır, tozunu bile severler” (Mezmurlar 102:14-15)

Sizi, proje bulgularının analizi ve yayımlanması için fonlamada bulunarak bu girişimin bir sonraki adımının parçası olmaya davet ediyoruz.

Haremi Şerif daha önce hiç kazılmadığı için, İnceleme Projesi’nde canlandırılan eski yapılar değerli ve önceden erişimi olmayan bilgiler sağladı. Arkeolojik bağlamından çıkarılmış olmalarına rağmen, bu eski yapıların birçoğu diğer alanlarla bulunanlarla karşılaştırılarak tanımlanabilir ve tarihleri bulunabilir. Bizler, Haremi Şerif’teki bulgular üzerine çalışmak için yeni yöntemler ve teknikler geliştirdik ve de bu enkaz boyunca elde edilen bulguların dağıtımının önemini anlamak için gelişmiş niceliksel ve analitik yöntemler uyguladık.

Bugüne kadar neler bulduk?

İncelediğimiz her bir zemin dolu kova Haremi Şerif’in 3000 yıllık tarihini ortaya koyan eski yapılar içeriyordu. En yaygın olan sınıflandırmalar ise toprak kaplar, cam kap parçaları, metal nesneler, hayvan kemikleri, işlenmiş taşlar ve mozaik işlerdi.

Bu genel sınıflandırmalara ek olarak, pek çok hayran edici bulgular da vardı. Bunlar; taş kaplar, mücevherler, boncuklar, terracotta figürler, ok başı rozetleri ve diğer silahlar, ağırlıklar, kıyafetler, aksesuarlar, oyun aletleri ve zarlar, kemik ve kabuk işlemeleri, mobilya dekorasyonları, süs eşyaları, kemik ve fildişinden yapılmış eşyalar, taş ve toprakta yapılmış kitabe ve nesnelerdir.

Various pieces of jewelry from different periods. Materials include semi-precious stones, glass, bronze, silver and gold.

Farklı dönemlerden farklı türlerde mücevherler. Materyalleri yarı değerli taşlar, cam, bronz, gümüş ve altındır.

Aynı zamanda, özenle hazırlanmış mimari kalıntılar da vardır. Bunlar, kolonlar ile başlıklarının parçaları, mozaik zemin parçaları, opus Sectile döşeme çinisi, fresk (renkli duvar plasteri parçaları) ve parlak duvar çinileridir.

Tarihini belirleyebilmek için, İnceleme Projesi 5000’den fazla sikkeyi açığa çıkarmıştır ve bunlar M.Ö. 4. yüzyıldan kalma küçük gümüş sikkelerden modern çağlardaki zengin sikkelere kadar uzanır. Bunların arasında, çok nadir ve ilginç olan sikkeler de vardır. Örneğin; aşağıda daha detaylıca tartışılacak olan gümüş yarım-şekel bunlardan birisidir.

Selected coins from the Second Temple Period

İkinci Tapınak Döneminden seçilmiş bazı sikkeler

Bronze arrowhead dated to the 10th century BCE, the time of King Solomon. Arrowheads from this period are rarely found in Israel.

Birinci Tapınak Döneminden itibaren (M.Ö. 1000 – 586, Kral Davut’tan Birinci Tapınak’ın yıkılışına kadar); tas ve pişmiş toprak figürleri (çoğunlukla dört ayaklı hayvanlar ve aynı zamanda doğurganlık sembolü kadın figürleri) olduğu kadar aynı zamanda kase, testi, kap veya çömlekten oluşan fazla sayıda toprak kaplar vardır. Bu döneme ait diğer buluntular sapan taşı, diğer taşlar, Kral Süleyman(Solomon) Dönemi’nden bronz bir ok başı rozeti ve Birinci Tapınak’ı yıkan Babil ordusunun kullandığı diğer nadir bronz ok başı rozetleridir.

İnsan eliyle yapıldığı tescil edilmiş eşyalar; ostraca (elle yapılmış toprak kaplar) ve kil mühür baskılarıdır (bullae). Kil mühür baskılarından birisi İbranice ליהו… ve אִמֶר, sözcüklerini barındırmaktadır ve “ […]yahu İmmer (İmmer’in oğlu) (Immer’a ait)” anlamına gelmektedir. İmmer, Yeremya ve Eski Ahit’in Tarih Kitaplarında bahsedilen bir papaz ailesinin adıdır.

İbranice yazı bulunan M.Ö. 7.yüzyıldan kalma bir mühür baskısı. Bu mühür baskısı Haremi Şerif’te bulunan ilk eski Yahudi yazıtıdır ve Birinci Tapınak’ta yönetimsel eylemlerin olduğunun kanıtıdır.

Bu mühür baskısı, Haremi Şerif’te bulunan ilk eski Yahudi yazıtıdır ve doğrudan Birinci Tapınak’taki yönetim eylemlerini ispat etmektedir.

Diğer bulgular, Kral Süleyman döneminden kalma ve iki hayvanı resmeden koni şeklindeki mühürler, ceylanın resmedildiği siyah bir taş mühür, gök cevherden yapılmış bir mühür ve yarı değerli taştır.

İkinci Tapınak dönemi boyunca (M.Ö. 515 – M.S. 70), Tapınak ve gezi yolu özellikle Kral Hirodes ve onun soyunun hükümdarlığında pek çok yapım aşamasına girmiştir. Bu dönemden olan bulgular çok sayıda toprak çömlekleri, özellikle yemek pişirme çömleklerini ve besi hayvanı kemiklerini içermektedir. Bu bulgular yazılı kaynaklarda anlatılan Tapınak’a gelen hacılar ile bağlantılı olabilir. İnceleme aynı zamanda, mimari parçaların Haremi Şerif’i çevreleyen muazzam revaklar veya Tapınak’ın bizzat kendisinin olabileceğini ortaya çıkardı!

Çok aydınlatıcı bir bulgu çeşitli şekil, boyut ve renklerdeki on binlerden daha fazla döşeme çinisi parçasının koleksiyonudur.

A fragment of an elaborately decorated frieze. The design is of an acanthus leaf typical of Herodian architecture. The stone has burn marks and may have originated in the Temple itself!

İncelikle tasarlanmış duvar süsü parçası. Bu tasarım, Herodian mimarisinin tipik bir kenger yaprağı biçiminde süslemedir. Taşta yanık izleri vardır ve Tapınak’ın kendisinden oluşturulmuş olabilir!

Bunlar zengin geometrik şekillerle çeşitli yollarla birleştirilen ve opus sectile olarak Roma dünyasında döşeme tekniğinde kullanıldığı bilinen döşemeler olarak tanımlanmaktadır. Flavius Josephus’un yazıları da bu tekniğin Tapınak’ı çevreleyen açık mahkemeler için süsleme olarak kullanıldığını kanıtlamaktadır:

Tüm bu göğe uzanan mahkemeler her türden taşlarla bezenmiştir. (Savaş. 5 5:2).

Josephus’un tanımı tamamen bizim bulgularımızla uyuşmaktadır ve Haremi Şerif duvarlarının desenlerinin kapsamlı bir yeniden inşasını önermemizi sağlamaktadır.

Tapınak’ın inşasından önce Roma kuşatmasından kalan Roma dönemi ok başlarını iyileştirdik. İncelenen yerler tekrar eden büyük yangınlardan kalma büyük miktarda küller içermektedir. Bu aynı zamanda, Roma tahribini de doğrulayabilmektedir.

Floor tiles of various shapes, colors and sizes that were used in the opus Sectile Roman Paving technique in royal structures. This type of floor is mentioned in the writings of Flavius Josephus regarding the floor of the open courts that surrounded the Temple.

Çeşitli şekillerde, renklerde ve boyutlarda soyluların yapılarındaki opus sectile Roma Döşeme tekniğinde kullanılan döşeme çinileri. Bu tür bir çini, Tapınak’ı çevreleyen açık mahkemenin belirtildiği Flavius Josephus’un yazılarında bahsedilen çinidir.

A suggested reconstruction of the Temple courts according to Flavius Josephus’ writings and the floor tiles found at the Sifting Project.

Falvius Josephus’un yazılarına gore inşası önerilen Tapınak ve İnceleme Projesinde bulunan döşeme çinileri.

Arrowheads from the Second Temple period.

İkinci Tapınak döneminden ok başları.

Geç Roma döneminden (M.S. 70 – 324) olan bulgular diğer dönemler kadar çeşitli değiller fakat Roma kontrolündeki pagan doğasını yansıtmaktadır. Bu bulgular sikke, toprak kaplar, oyun eşyaları ve alandaki kemik çalışmalarının kanıtlarıdır.

Roma dönemine ait kemik ve fildişi zarlar. Mişna aracılığıyla belirli bir zamandan olan Yahudi yasası, zarlarla oynayan herhangi bir tanığı yasal olarak men eder (Sanhedrim 24b).

Bizans dönemi (M.S. 324 – 638), de arkeolojik kalıntılar bakımından oldukça zengindir. Bu kalıntılar, mozaik işler, çatı döşemeleri, Korint sütun başı parçaları, kilise mihrap örtüleri ve çok sayıda sikkelerdir. Toprak kaplar da gaz lambaları, imla hataları olan Yunan yazıtları ve haçlı ya da biçimlendirilmiş haça benzer el kandilleridir. Önemli bir grup çarmıh ve haç şeklinde çeşitli şekillerde ve materyallerde sarkıtlar da bulunmuştur. Bazılarının üzerinde rahatlamış veya oyuğa yapılmış bir İsa resmedilmiştir.

Bu dönemdeki bulguların bolluğu, Haremi Şerif’in terk edilmiş olduğu ve dönem boyunca yapıdan yoksun olduğu varsayımına meydan okumaktadır.

Byzantine period marble and limestone architectural fragments.

Bizans dönemi mermer ve mimari kalker parçaları.

Byzantine period marble and limestone architectural fragments.

Bu bulguların büyük bir çoğunluğu Erken İslami Dönemi’nden (M.S. 638 – 1099) kalmadır. Bu dönemde, alanın adı Haram al-Sharif (kutsal tapınak) olmuştur. Kubbetüs Sahra M.S. 691 yılında bir zamanlar orada bulunan Süleyman’ın Tapınak’ı anısına Emevi Halifesi Abd al-Malik ibn Marwan tarafından inşa edilmiştir. Daha sonra M.S. 705 – 714 yıllarında oğlu al-Walid ibn Abd al-Malik, Bizans yapılarının kalıntıları üzerine Haram al-Sharif’in güney kıyılarına Mescidi Aksa’yı inşa etmiştir. Bu gösterişli binalar daha sonraki dönemlerde restore edilmiştir. Bu restorasyonlar eski mimari yapıların ortadan kaldırılmasını içermektedir ve inşa enkazı Haremi Şerif’in doğu kıyılarına atılmıştır. Kubbetüs Sahra’nın muhteşem yaldızlı mozaikleri M.S. 16.yüzyılda parlak duvar döşemeleriyle değiştirildiğinde ve modern zamanlarda Kubbetüs Sahra ile Kubbetüs Silsile’nin duvar döşemeleri değiştirildiğinde böylesi restorasyonlar yapılmıştır.

Gilded glass mosaic tesserae from the Early Islamic period removed from the Dome of the Rock exterior walls during later renovations.

Sonraki restorasyonlarda Kubbetüs Sahra’nın dış duvarlarından çıkarılan Erken İslam Dönemi’nden kalma yaldızlı cam mozaik işleri.

İnceleme Projesi, çeşitli yapılardaki oymalı mimari mermerlerde olduğu kadar, Kubbetüs Sahra’nın dış duvarlarındaki mozaiklerden çıkan yaldızlı cam işleme bloklardan on binlercesini iyileştirmiştir. Bu mimari parçalardan bazıları Emevi yapılarında kullanılsa da, bunlar aslında Bizans ya da İkinci Tapınak dönemine dayanmaktadır.

Ayrıca, yazılı toprak kaplar, sedef mozaikler, mücevherler, oyun eşyaları, cam ve metal yazıtlar, pek çok sikke (altın olanlar da dâhil) ve yazılı taşlar da iyileştirildi.

İnceleme Projesindeki bulgular, Haçlı Dönemi boyunca (M.S. 1099 – 1187) Haremi Şerif’teki arkeolojik ve tarihi araştırmalara büyük oranda katkı sağladı. Haremi Şerif bu dönemde genellikle Tapınak Şövalyeleriyle bağdaştırılırdı. Şövalyeler Mescidi Aksayı ana merkez olarak kullandılar ve güneydoğudaki geniş altyapıyı atları için ahıra dönüştürdüler ve burası “Süleyman’ın Ahırı” olarak bilinmekteydi. İncelediğimiz toprak Süleyman’ın Ahırı’ndan kaynaklı bir topraktı ve ok başları, tipik Avrupa orta çağ şövalyelerinin at nalları ve zırhların bulunduğu Haçlı eylemlerinden pek çok kalıntılar vardı. Bu bulgular Süleyman’ın Ahırları’ndan faydalanan Tapınak Şövalyelerinin ilk arkeolojik kanıtıydı. Ayrıca, Kudüs’te bulunan bu dönemin en büyük ve en çeşitli gümüş sikkeleri İnceleme Projesi’nde bulundu ve bunların arasında Tapınak Şövalyelerinin türünün tek örneği olan madalyonları ve nadir sikkeler de vardı. Haçlı bulguları birçok haç biçiminde flamalar, toprak kaplar ve mimari kalıntılar içeriyordu. Kubbetüs Sahra’da kurulan ve daha sonraki dönemlerde dağıtılan pek çok opus sectile döşeme çinileri incelemede iyileştirildi ve bu da Haçlı dönemi boyunca Kubbetüs Sahra’nın döşemelerini detaylıca inceleme fırsatı verdi.

Crusader era iron horseshoe nails that attest to horses of the knights Templar in Solomon’s Stables.

Süleyman’ın Ahırlarında kalan Tapınak Şövalyelerinin atlarına ait olan Haçlı dönemi demir at nalları.

Geç İslam Dönemi’nden (M.S. 1187 – 1917) kalma çok sayıda mimari unsuru iyileştirdik; bunların en göze çarpanı ise Kubbetüs Sahra’nın dış duvarlarını süslemede kullanılan orijinal cam mozaikleri değiştirmek için Muhteşem Sultan Süleyman tarafından kullanılan yaldızlı çinilerdir. Üstelik Memlük ve Osmanlı dönemlerinden kalma binlerce sikke de bu dönemin nümizmatik araştırmasına da büyük önemde katkı sağlamıştır. Bu aynı zamanda sonradan detaylı bir şekilde yayımlamayı planladığımız bu dönemdeki toprak kap bolluğunu da doğrular. Bu dönemden kalma diğer bulgular mücevher parçaları, kıyafetler, askeri bandajlar ve nişanlar, eski tüfek topları ve taş kilitler, çok sayıda Osmanlı piposu ve çok daha fazlasını içermektedir. İnceleme Projesi Haremi Şerif hakkında eşi benzeri görülmemiş ve bitmeyecek bir bilgi kaynağını sunacaktır.

Ottoman personal bronze seals. Among them is the seal of Abd al-Fattah al-Tamimi, who served as the Grand Mufti of Jerusalem in the early 18th century.

Kişisel Osmanlı bronz mühürledir. Bunlar arasında 18.yüzyılın başlarında Kudüs’ün Baş Mütfüsü olarak hizmet veren Abd al-Fattah al-Tamimi’nin de mührü bulunmaktadır.

Binlerce yıldır topraklarda gizli olan arkeolojik bulgular şu an ilk kez bilimsel olarak analiz edilebilir ve yayımlanabilir. Bu çabanın sonucu Haremi Şerif’in geçmişine, onu inşa edenlere ve restore edenlere, dini ve sosyal önemine, koruyucularına ve fethedenlere ışık tutacaktır.

Bugün, projenin üzerinden on yıl geçmesiyle birlikte, Haremi Şerif’in kaldırılmasıyla ortaya çıkan enkazın yaklaşık yarısı incelenmiştir. Proje tam hızla devam etmektedir ve keşfedilmeyi bekleyen çok daha fazla öğe vardır.

Haremi Şerif’in ve bu projenin önemi nedir?

Çünkü evime bütün ulusların dua evi denecek (Yeşaya 56: 7)

Haremi Şerif dünya nüfusunun yarısından fazlası için kutsaldır. İncile göre, Tapınak’ın konumu dünya ile cennetin buluştuğu yerdir ve Tanrı’nın sözlerinin yayıldığı bir nokta, ulusal ve dini yaşamdaki tüm taraflar için can alıcı bir nokta olarak tasarlanmıştır. Bugün, Birinci ve İkinci Tapınağın bulunduğu bu alan Museviliğin en kutsal alanıdır ve bugüne kadar dua eden Yahudilerin odak noktası olarak devam etmektedir. Hristiyanlar için, İsa’nın bildiği Tapınak’a evdir ve de Kubbetüs Sahra ve Mescidi Aksa’nın konumu İslam’da üçüncü en kutsal mekândır. Haremi Şerif’e bir şey olması tüm dünyada yankı uyandırır.

Haremi Şerif’ten İncil ve diğer eski tarihi kaynaklarda çokça kez bahsedilmiş olmasına rağmen, geçmişinin çoğu bir sır olarak kalmıştır. Siyasi hassasiyetlerden dolayı bu alanda daha önce hiç arkeolojik kazı yapılmamıştır. Arkeolojik verilerin olmayışı, akademik olarak pek çok tartışmaya konu olan çözülmemiş tarihi sorularla sonuçlanmıştır.

Map of the Old City of Jerusalem with the major excavated areas in the last 150 years. Note the large blank rectangle of the Temple Mount where no systematic excavation has ever taken place.

Son 150 yılda kazılan büyük alanlarla birlikte Kudüs Şehrinin haritası. Haremi Şerif’in geniş boş dikdörtgenlerin olduğu yerlerde hiçbir sistematik kazı yapılmamıştır.

Haremi Şerif İnceleme Projesi, Haremi Şerif’e kazıya gelen herhangi birisi kadar yakındadır. Geçen on yılda keşfedilen bu bulgular Haremi Şerif topraklarından kaynaklı ilk arkeolojik veriyi sunmaktadır. Çalışmalarımızın sonuçlarını yayımlamak kutsal alanın uzun tarihine daha fazla ışık tutacaktır ve bu alanla ilgili pek çok tartışmalara sonuç bulmaya katkı sağlayacaktır.

Örneğin, bazı akademisyenler, Haremi Şerif’in M.Ö. 10.yüzyıl boyunca şehrin bir parçası olduğundan şüphe duymaktadırlar ve Kudüs’ün başkent değil, aksine küçük bir köy olduğunu öne sürmektedirler. Bizim bulgularımız ise bu minimalist iddia ile çelişmektedir ve İncil ile ilgili beyanı doğrulamaktadır.

Maalesef, pek çok kazı bulgularının bilimsel yayımlamasını yapmakta başarısızdır. Yayımlanmamış bulguların arkeolojik araştırma için önemi çok azdır. Bunlar sanki hiç bulunmamış gibilerdir. Biz, Haremi Şerif’ten elde edilen böylesi önemli bulguların bu kadere terk edilmesine izin veremeyiz.

Ayrıca, bugün Haremi Şerif bilgisizlik ya da yanlış bilgiden kaynaklı pek çok fikir çatışması ve anlaşmazlığın yeridir. Dünyadaki en tartışmaya açık toprak parçasıdır. Akademisyenler arasında (Müslüman olanlar da dâhil) Yahudi Tapınaklarının bu alandaki varlığı su götürmez bir gerçek olmasına rağmen, son yıllarda Filistinli Müslüman siyasi liderler Birinci ve İkinci Tapınak’ın bu alanda varlığını tamamen inkâr eden iddialar ortaya koydular. Haremi Şerif İnceleme Projesinin bulgularının yayımlanması eğitimsel bir diyalog sağlama fırsatı sunacak ve siyasi çatışmaları azaltacaktır. Cehalet daha fazla çatışma ve anlaşmazlığı çıkarırken bilgi birbirini daha iyi anlamımıza yardımcı olur.

Bu sebeple, dünyadaki milyonlarca insan için öneme sahip olan Haremi Şerif’in tarihine ışık tutmak ve bu eski eşyalar ile tarihlerinin barbar ve yasadışı yıkımlarda kaybolmasını önlemek için olan çabalarımızı desteklemenizi istiyoruz.

Bütçesel gereksinimlerimiz neler?

Yarım milyondan fazla bulgu laboratuvarımızda işlem ve analizi bekliyor. Bu bulguların çalışması ve yayımlanması birçok akademisyenin uzmanlık ve gayretini gerektiren büyük bir görevdir. İnceleme alanının işleyişi şu anda Ir-David Foundation tarafından fonlanmaktadır fakat bulguların araştırılması ve yayımlanmasında fon sıkıntısı çekmekteyiz. Fonlama bize aşağıda belirtilen ihtiyaçlar için yardımcı olacaktır:

  • Karbon 14 tarih belirlemenin de dâhil olduğu bilimsel değerlendirme, mineralojik analiz, eşyaların korunması, bilgisayarlaştırılmış istatiksel analiz ve kıyaslamalı tipolojik veri incelemesi; tüm bunlar ileri derecede uzmanlık ve oldukça özelleşmiş laboratuvar donanımı gerektirmektedir ve işimizin en pahalı kısmı da budur.
  • Yüksek çözünürlüklü stüdyo fotoğrafçılığı, 3D lazer taraması, bilimsel çizim, sıralama, sınıflandırma, derleme, düzenleme ve son raporları basma.
  • Laboratuvarımızın işletilmesi.

 

25

Bu kampanyaya neden Yarım Şekel Kampanyası diyoruz?

Haremi Şerif İnceleme Projesi tümden bir gönüllülük ruhuyla ve kamusal konularda sorumluluk almayla ilgilidir.

Hala bu metni okuduğunuza göre, projemizin önemini anladığınız ve Haremi Şerif’in geleceği için sorumluluğu paylaşacağınız çok açık.

İkinci Tapınak dönemi boyunca, her bir kişi, işleyişi fonlamak için yarım gümüş şekel bağışlayarak Tapınak’a olan bağlılığını göstermiştir. Bu vergide, Eski Ahit’in Mısır’dan Çıkış ile ilgili olan kısmı ilham alınmıştır.

Sayılan herkes armağan olarak bana yarım kutsal yerin şekeli verecektir. –Bir şekel yirmi geradır.–. (Mısır’dan Çıkış 30: 13)

 

A rare silver half-shekel coin found in the sifting. Obverse: A chalice from the Temple topped by the letter aleph, meaning “Year One”. Around it are the words “half a shekel”. Reverse: A branch with three pomegranates surrounded by the words “Holy Jerusalem”. These coins were used for paying the annual Temple tax according to the Biblical commandment in Exodus 30:13-15.

İncelemede bulunan nadir gümüş bir yarım şekel sikke. Gözlem: Tapınak’tan “Bir Yıl” anlamına gelen elif harfleriyle kaplı bir kupa. Çevresinde “yarım şekel” kelimesi bulunmaktadır. Karşıt: Üç narın bulunduğu bir dalın “Kutsal Kudüs” sözleri ile çevrili olması. Bu sikkeler, Kitabı Mukaddes’in Mısır’dan Çıkış 30:13-15’ine göre yıllık Tapınak vergisini ödemede kullanılmaktaydı.

İkinci Tapınak döneminin sonunda, bu Tapınak vergisi, muhtemelen Haremi Şerif’te basılan özel gümüş yarım şekelle ödenmiştir. Bizler, Roma’ya karşı(M.S. 66-67) Büyük Yahudi Devrimi’nin ilk yılı boyunca böylesine bir sikke basıldığını keşfettiğimiz için çok şanslıyız. Bu nadir bulgular –kendi gümüş yarım şekelimiz—bizlere Yarım Şekel Kampanyamızı başlatmamızda ilham oldu ve bunun aracılığıyla Haremi Şerif’in bilinmeyen hikayesine ışık tutacak tüm işleri paylaşabileceğiz.

Yarım şekelin rayiç bedeli eski zamanlardaki alım gücü incelenerek hesaplanabilir. Sinagogda kullanılan kitabı mukaddese ait olan şekeller 20 geraya tekabül etmekteydi. Gera işçilerin günlük ücretiydi. Bu nedenle yarım şekel mavi-yaka işçilerin on günlük ücretini temsil etmekteydi.

On günde ne kadar kazanıyorsunuz?

A four gera weight that was found in the sifting (First Temple period)

İncelemede bulunan dört gera (Birinci Tapınak Dönemi)

Herkesten bu miktarlarda bağış almayı beklemiyoruz fakat herkesin buna bir şekilde bağış yapacağı fikriyle ilham almayı umuyoruz. Haremi Şerif için bizimle kaygıyı taşıyan insanlar kendi yarım-şekel bağışlarıyla gömülü hazineye ışık tutmada yardımcı olabilir.

Bu projeyi başka yollarla destekleyebilir miyim?

Yarım şekel bağış yapmasanız da, sosyal medya –Facebook ve Twitter- üzerinden bu internet sitesi ve videoyu paylaşarak destek olabilirsiniz. Toplumunuzda ve hatta kendi yemek masanızda Haremi Şerif İnceleme Projesi hakkında farkındalığı arttırmak için dünyanın en kutsal alanlarından birinin sessiz tarihine ses olmak için bize yardım edin.

Henüz yapmadıysanız veya yapmış olsanız bile size Kudüs’teki Emek Zurim Ulusal Parkı’ndaki İnceleme alanını ziyaret etmeye ve arkadaşlarınızı da oraya getirmeye teşvik ediyoruz. Haremi Şerif’in eski kalıntılarının iyileştirilmesi heyecanını deneyim etmek için bize katılın. Nasıl katılacağınız hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın.

Basında İnceleme Projesi

Basında ve erişilebilir çevrim içi kaynaklarda son yıllarda ortaya çıkan İnceleme Projesi hakkındaki raporların örneğinin bulunduğu bağlantılar aşağıdadır.

Smithsonian Magazine

National Geographic Magazine

Jerusalem Post

Israel Hayom

AP

Yarım Şekel bağışınız Haremi Şerif’in hikâyesini ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır. Desteğiniz büyük bir öneme sahiptir. PROJEYE HEMEN ŞİMDİ BAĞIŞ YAPMAK İÇİN buraya tıklayın.

logos small and spaced out

Warren Wacholder
7 sene önce
$500
United States
גיל דגן
7 sene önce
₪150
Israel
אורנית
Stacey Diaz
7 sene önce
$500
United States  CA
Los Angeles
Hidden
7 sene önce
₪500
Israel
Jean-Stéphane Lorand
7 sene önce
$180
Belgium
Woluwe Saint Pierre
Peter Albertsson
7 sene önce
$200
Sweden 
KARLSTAD
Karyn Feinberg
7 sene önce
$25
United States  New York
hollis
איתמר צור
7 sene önce
₪50
Israel
חיפה
שגית שוקרון
7 sene önce
₪300
Israel
גני תקווה
Alyssa Lee
7 sene önce
$50
Singapore  OTHER
Singapore
Hidden
7 sene önce
$25
Israel
Jerusalem
עמית עמירה
7 sene önce
₪50
Israel
ראשון לציון
Hidden
7 sene önce
$25
Israel  Golan
Katzrin
Liviu גל
7 sene önce
₪50
Israel
כפ"ס
Hidden
7 sene önce
₪150
Israel
גבעתיים
נתי רוזן
7 sene önce
₪180
Israel  ישראל
קרית ארבע
nathan bloumis
7 sene önce
$36
Australia  victoria
mont albert
Hidden
7 sene önce
$250
United States
Hidden
7 sene önce
$100
United States  NY
New York
Kay Ellis
7 sene önce
$40
United States  MO
Hannibal

January 11th 2016

The Half-Shekel Campaign – Summary and Conclusions

First and foremost, we would like to express our deep gratitude to all those who answered our call and donated to the project and helped disseminate the Campaign. YOUR SUPPORT IS TRULY APPRECIATED. Thank you letters and gifts will be mailed shortly.

Our” Half-Shekel” campaign was launched on September 1st 2015 and lasted for four months. The Temple Mount Sifting Project is all about involving the community, and this campaign was the first time we invited the public to partake in helping fund the project. We chose the crowd funding approach, even though we didn’t know what to expect. This kind of platform, when used by non-profit organizations, is often used to help fund and promote social, medical or political causes, and usually not used for scientific research, let alone for archaeological research although many people find interest and value in it, they still prefer to donate to other causes.

We produced a video with an attempt to tell the story of the sifting project in an interesting and touching way for those who are less-acquainted with the story of the Temple Mount, its history and archaeology, as well as for those who are well acquainted and even for trained archaeologists. We knew that a short video would be essential for it to   become viral, but we weren’t successful   in finding  a way to  consolidate  the story of the project  in addition to explaining our financial needs to the non-aquatint in less than 7 minutes although we managed to have the Hebrew version shorter (5 min).

Eventually the Hebrew video became viral to some extend on Facebook and managed to reach 20 thousand people quite quickly with almost no paid promotion (a total of 27 thousand on both Facebook and YouTube). The English version, which was also available with translation subtitles in many languages, was less successful and eventually reached 50 thousand people (16 thousand people have visited the Half-Shekel Campaign website and more than 270 of them have donated. During the time of this campaign, we eventually managed to raise $35,440.  The donations came mainly from English speaking countries and from Israel, but also from distant parts of the world such as Brazil, Chile, Singapore and other places.

A short while after the inception of the campaign, the political conflict concerning the Temple Mount became a hot topic in the media, and we weren’t sure if it detracted or motivated support of the campaign. We prefer avoiding politics   as much as possible, especially since we are dealing with the most politically sensitive site in Israel, although certain aspects of our research may unavoidably have some political implications. The website has also been translated into Arabic, and attracted a relatively large percentage of visits from Arabic speaking countries, surprisingly, we received only few malicious comments, while hundreds of visitors shared the website and clicked like. Perhaps the scientifically oriented nature of the text helped to some extend to reduce the conflict fed by decisive and ignorant historical claims.

We are still far from reaching the project’s needs, and our funding efforts will proceed. This website will be maintained as a permanent funding website, and we will continue promoting it in various other ways.

You are all invited to continue supporting the project by sending a recurring donation and by sharing the websites of the Temple Mount Sifting Project.

With much gratitude,

Gabriel Barkay and Zachi Dvira

 

January 1st, 2016

The campaign is over. Thank you all for your donations and for distributing this website. We will publish a campaign summary in the coming days.

We will send out the all gifts within the coming month.

Donations could still be done on this website (with gifts) or through our weblogs. This website will be redesigned to a permanent fund raising website.

For further updates about the project please visit our weblogs.

 

Happy New Year

The Temple Mount Sifting Project

 

December 27, 201

In three days we’re about to end our current phase of our crowd funding campaign. After that this website will be converted to a permanent website for donations to the Sifting Project. This campaign has been running for the last four months and has managed to reach 75 thousand people who have watched the campaign video (English 47,914; Hebrew: 27,452). The campaign brought about 16,500 visitors (unique visits) to this website. Since our last update we have doubled the Facebook shares, especially in Arabic and Portuguese (see table below), and currently more 3400 people have shared this website! Thank you all!

Up to this point we managed to raise in this campaign $20,676 by 257 donors (the total sum on the website includes also direct donations that were received recently and were not achieved via this campaign). We are pleased to see that we managed to receive support from all corners of the world.

In our next update we will provide a summary to this campaign and details about the phase.

See below the statistics for more detailed and interesting results:

 

Top Website Visitors by Country

——————————————– 

Country Website Visitors Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 4,962 1,195
Jordan 526 6,417
Pal. Authority 133 9,774
Iraq 143 18,937
Venezuela 594 24,492
El Salvador 51 34,173
Norway 124 39,483
Honduras 31 51,695
Ukraine 292 57,702
Canada 521 63,340
United States 4,446 68,203
Bolivia 52 76,357
Portugal 86 81,576
Netherlands 177 91,208
Hong Kong 63 91,291
Brazil 1,045 103,180
Australia 204 103,807
Turkey 285 124,066
Belarus 34 142,852
Austria 44 162,163

 

Top Donors by Country

——————————–

Country Donors Donors Percentage of Website Visitors
United States 116 2.6%
Israel 90 1.8%
Canada 11 2.1%
United Kingdom 8 2.4%
Australia 7 3.4%
Brazil 3 N/A
Italy 3 N/A
Norway 2 N/A
Austria 2 N/A
Belgium 2 N/A
Netherlands 1 N/A
Turkey 1 N/A
New Zealand 1 N/A
Singapore 1 N/A
Finland 1 N/A
Sweden 1 N/A
Germany 1 N/A
Mexico 1 N/A
Chile 1 N/A

 

Website Visitors by Language

—————————————–

Language Visitors
English 7,291
Hebrew 3,382
Spanish 1,286
Arabic 1,224
Russian 708
French 514
Turkish 338
Korean 274
Chinese-Traditional 153
Chinese -Simplified 126
Norwegian 182
Italian 207
Portuguese 454
German 127
Dutch The Netherlands 141
Farsi Iran 40
Hungarian 53

 

Facebook Shares by Language

—————————————–

Language FB Shares
English 2100
Arabic 353
Spanish 312
Portuguese 200
Hebrew 111
Russian 89
French 63
Turkish 36
Persian 32
Norwegian 19
Chinese (simplified) 19
Korean 16
Italian 16
Chinese (traditional) 12
Deutsch 11
Nederland 10
Hungarian (Magyar) 0
Total 3399

 

December 15, 2015: We are now capable of providing Tax-Deducible receipts from the U.K. as well.

December 12, 2015: See Report in Jerusalem Post: Byzantine-era potsherd from Temple Mount may contain engraving of holy site’s menorah

December 8, 2015:

Three months have passed since we launched the crowdfunding campaign; the current campaign is scheduled to end on Dec 31, 2015. Since we are still far from reaching our final goal, we will probably continue fundraising with this website, but change the format so it will suit an ongoing fundraising campaign and not one that is limited by time.

We would like to update you about several things that we’ve been working on. Many of you have probably already seen the news reports about the “Hezekiah seal” found in the Ophel excavations south of the Temple Mount, which were directed by Dr. Eilat Mazar. This seal impression was found in 2010 at our sifting facility in Tzurim Valley, when we assisted with wet-sifting earth from this excavation. Until recently, the reading of this bulla was ‘לחזקיהו … מלכיהו  (Hezekiyahu ?? Malkiyahu), but when Reut ben-Ariyeh, who studied the seal impressions from the Ophel excavation, noticed a dot between מלכ andיהו , and the unclear letter of the second name, the reading became clear: “Hezekiyah (son of) Ahaz King of Judah”. This is the first time that a Judean king seal or seal impression is found by a controlled archaeological excavation!  We are proud that the Temple Mount Sifting Project took part of this great discovery. Click here to read the press release.

We are about to publish a new article, based on finds from the sifting project, about reconstructing Crusader floors which were situated in the Dome of the Rock. This will be published on Dec 20th in an international conference at Haifa University marking 150 years of the PEF (Palestine Exploration Fund). (Click here to see the full program).

And one last thing for Chanukah – two days ago we published an image of a potsherd with an incised design of what appears to be the Temple Menorah; the potsherd is probably from the Byzantine period. What was the purpose of this drawing? What can we learn from it about the rabbinic medieval interpretation of the Menorah shape? These questions were sent out to our community of followers and supporters whose opinion we cherish. . You are welcome to add your suggestion or comment in our Facebook page or blog.

Happy Chanukah,

The Temple Mount Sifting Project

 

October 26, 2015:

When we launched the campaign 50 days ago, the Hebrew video immediately went viral and reached 10,000 people within three days, while the English video was less successful and reached 3,500 people. Up to date the videos were watched (30 sec views and more) on Facebook and YouTube by 43,797 people.  12,050 people have visited the website and 199 people have donated a total sum of $21,940. We intend to continue the campaign until the end of 2015.

The video has the potential to reach a very wide audience, especially these days when the Temple Mount is in the focus of the news. Since many ignorant comments are being heard in the media and distorted articles are published in major newspapers, this story and archaeological information is essential for establishing an educated debate.

The Temple Mount Sifting Project does not have a political agenda, and as open minded academic researchers we are open minded for any conclusion that can be deducted from the finds. We oppose ignorance. All scientific or academic research eventually serves humanity by helping us make better decisions. If the sifting project finds could help reduce tensions that are rooted by ignorance – we would be happy to serve this goal as well.

It is worthwhile to mention that about 15% of the website visitors are Arab speakers, and there are about 353 shares and hundreds of likes to the Arabic version of the website. It seems like the Arab world is very interested in this story.

 

October 25, 2015

When we launched the campaign 50 days ago, the Hebrew video immediately went viral and reached 10,000 people within three days, while the English video was less successful and reached 3,500 people. Up to date the videos were watched (30 sec views and more) on Facebook and YouTube by 43,797 people.  12,050 people have visited the website and 199 people have donated a total sum of $21,940. We intend to continue the campaign until the end of 2015.

The video has the potential to reach a very wide audience, especially these days when the Temple Mount is in the focus of the news. Since many ignorant comments are being heard in the media and distorted articles are published in major newspapers, this story and archaeological information is essential for establishing an educated debate.

The Temple Mount Sifting Project does not have a political agenda, and as open minded academic researchers we are open minded for any conclusion that can be deducted from the finds. We oppose ignorance. All scientific or academic research eventually serves humanity by helping us make better decisions. If the sifting project finds could help reduce tensions that are rooted by ignorance – we would be happy to serve this goal as well.

It is worthwhile to mention that about 15% of the website visitors are Arab speakers, and there are about 353 shares and hundreds of likes to the Arabic version of the website. It seems like the Arab world is very interested in this story.

 

October 12, 2015

Since our last update – with the organic exposure of the website and some paid ads – we tripled the number of visitors to the website. Up to this point we managed to raise $19,607 by 171 donors. The number of people who viewed the YouTube video (26,759 views) and those who visited the website (10,432 unique visitors) also increased.

There is great interest among Middle Eastern Arabs, leading to more than 300 shares and 500 likes of the Arab version of the website. We are still waiting to see who will be the first one among the Arab supporters to be courageous enough to make a donation.

In our last report Canada was first place but it has now been replaced by the United Kingdom with the highest percent of donors relative to website visitors, followed by Australia.

See below for more interesting results:

 

Top Video Views Frequency by Country*

Country Internet Users YouTube Video Views Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 5928772 2630 2254
Palestine Authority 1300000 78 16667
El Salvador 1742832 77 22634
Canada 33000381 1450 22759
Jordan 3375307 146 23119
New Zealand 4162209 167 24923
Costa Rica 2511139 100 25111
Norway 4895885 182 26900
United States 303229759 11223 27019
Australia 21176595 684 30960
Puerto Rico 2027549 64 31680
Singapore 4453859 136 32749
Venezuela 14548421 430 33834
South Africa 24909854 666 37402
Paraguay 2005278 51 39319
Panama 1899892 43 44184
Guatemala 2716781 61 44537
Honduras 1602558 33 48562
Netherlands 16143879 317 50927
Finland 5117660 98 52221
Uruguay 2017280 37 54521
Iraq 2707928 49 55264
Philippines 39470845 624 63255
Ecuador 6012003 90 66800
United Kingdom 57075826 809 70551
Hungary 7388776 101 73156
Malaysia 12150362 164 74088
Bolivia 3970587 51 77855
Chile 11686746 135 86568
Hong Kong 5751357 64 89865
Poland 25666238 278 92325
Sweden 8581261 91 94300
Switzerland 7180749 72 99733
Denmark 5419113 53 102247
Belgium 9441116 91 103749
Colombia 25660725 223 115071
Argentina 24973660 217 115086
Ireland 3817491 33 115682
Dominican Republic 5072674 39 130069
Ukraine 16849008 125 134792

* Not including over 23,000 Facebook views. At this point we cannot access this data categorized per country from Facebook.

                                                     

Top Website Visitors by Country

Country Website Visitors Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 2771 2140
Jordan 518 6516
Palestinian Authority 123 10569
Iraq 142 19070
Venezuela 590 24658
El Salvador 49 35568
Norway 83 58987
Ukraine 277 60827
Bolivia 52 76357
Portugal 77 91111
Canada 305 108198
United States 2,413 125665
Hong Kong 44 130713
Turkey 252 140313
Brazil 735 146698
Netherlands 104 155230
Australia 120 176472
South Korea 216 209788
Spain 163 214787
Austria 32 222974
Belgium 39 242080
Taiwan 64 291246
Italy 115 318208
France 131 423125
United Kingdom 126 452983
Egypt 74 544751
Mexico 61 834804
Germany 53 1353350
Russia 50 1688756
India 51 4768606

 

Top Donors by Country

Country Donors per Visitors Rate Donors
United States 3.4% 83
Israel 1.9% 53
Canada 3.0% 9
United Kingdom 4.8% 6
Australia 4.2% 5
Norway N/A 2
Italy N/A 2
New Zealand N/A 1
Netherlands N/A 1
Finland N/A 1
Chile N/A 1
Sweden N/A 1
Brazil N/A 1

 

Website Visitors by Language

Language Visitors
English 4,051
Hebrew 1,728
Spanish 1,231
Arabic 1,117
Russian 495
French 438
Turkish 299
Korean 299
Chinese-Traditional 123
Chinese -Simplified 123
Norwegian 118
Italian 108
Portuguese 106
German 79
Dutch The Netherlands 72
Persian 21
Hungarian 21

 

 Facebook Shares by Language

Language FB Shares
English 1500
Arabic 352
Spanish 152
Hebrew 111
Turkish 35
Persian 32
Russian 27
Norwegian (Norsk Bokmal) 19
Chinese (simplified) 19
Thai 16
Chinese (traditional) 12
French 9
Italian 6
Netherlands 3
German 2
Hungarian (Magyar) 0
Portugese 0

October 5, 2015

We realized that promoting this website will take longer than we expected, so we decided to extend the campaign until December 31st.

September 27, 2015

Jerusalem Post: Jewish history’s greatest archaeological crime

 

September 24, 2015

Rare 3,000-year-old King David era seal discovered by Temple Mount Sifting Project

See full report at our weblog: templemount.wordpress.com

See Media Reports at:

Jerusalem Post

Times of Israel

 

September 22, 2015 – Second Update

Until now the campaign has been going on with organic promotion, and soon we are going to promote the video and the website with paid ads and media news. Now is a good time to see how well we are doing.

Up to this point we managed to raise $17,085 by 116 donors. That’s not much when taking into account the number of people that viewed the video (15562 views) and those that visited the website (3440 unique visitors). It seems like people are really interested in this story, but only a small percentage choose to donate. Our goal is to reach 1 million video views which mean that in order to reach our goal we need to dramatically increase the exposure of the video and the website. We will continue to fundraise through philanthropic foundations and these donations will be marked as “direct” on the funders list.

Following are statistical tables that demonstrate how well the video and the website were received in various countries. We calculated frequencies in relation to each country’s population of internet users. This will allow us to compare our support among various countries.

As you can see below, after Israel, the Canadians have the best score – 1 per 37,931Canadians has seen the video. They also have the best donation rate (5.5% of website visitors). The website is also popular amongst Arab populations.

See below for more interesting results:

Top 20 Video Views Frequency

Country Internet Users Video Views Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 5928772 1485 3992
Canada 33000381 870 37931
Norway 4895885 124 39483
New Zealand 4162209 94 44279
United States 303229759 5948 50980
Australia 21176595 413 51275
South Africa 24909854 481 51788
Palestinian Authority 2000000 38 52632
Singapore 4453859 80 55673
Puerto Rico 2027549 30 67585
Finland 5117660 72 71079
Iraq 2707928 29 93377
Netherlands 16143879 169 95526
United Kingdom 57075826 522 109341
Poland 25666238 229 112080
Malaysia 12150362 88 138072
Sweden 8581261 59 145445
Philippines 39470845 247 159801
Belgium 9441116 59 160019
Hong Kong 5751357 35 164324
Switzerland 7180749 39 184122


Top 25 Website Visitors

Country Website Visitors Frequency (1 per x Internet Users)
Israel 1283 4621
Palestinian Authority 111 18018
Iraq 134 20208
Norway 67 73073
Jordan 21 160729
Canada 128 257815
Australia 82 258251
United States 1026 295546
Egypt 67 601665
Switzerland 10 718075
United Kingdom 68 839350
Netherlands 19 849678
Italy 36 1016499
Mexico 50 1018461
Colombia 17 1509454
Argentina 14 1783833
Poland 14 1833303
Spain 16 2188142
France 23 2409973
Germany 24 2988648
Russia 26 3247607
Brazil 13 8294064

 

 Top Donors

Country Donors per Visitors Rate Donors
United States 3.62% 43
Israel 2.11% 41
Canada 5.48% 8
United Kingdom 3.90% 3
Finland 14.29% 2
Chile 16.67% 1
Sweden 14.29% 1
New Zealand 10.00% 1
Brazil 6.67% 1
Netherlands 5.00% 1
Italy 2.33% 1
Norway 1.20% 1
Australia 1.20% 1

 

Website Visitors by Language

Language Visitors
English 2028
Hebrew 512
Arabic 408
Spanish 180
French 83
Norwegian 89
Russian 93
Italian 76
Portuguese 14
Chinese – Simplified 16
Chinese – Traditional 27
German 13
Dutch 8
Persian 9
Hungarian 8
Korean 8
Turkish 7

 

Facebook Shares by Language

Language FB Shares
English 799
Spanish 149
Arabic 116
Hebrew 81
Persian 32
Russian 19
Norwegian 19
Italian 4
Chinese (traditional) 4
Chinese (simplified) 1
Turkish 1
German 0
French 0
Dutch 0
Hungarian (Magyar) 0
Portuguese 0
Korean 0

 

August 31st 2015. First Update

The website was launched on September 1st, and will end on November 27th, 2015. It is currently available in 17 languages! To the best of our knowledge no such crowdfunding campaign – addressing such a wide audience – has ever taken place, and we are also not aware of any archaeological projects that have used this funding method.

The idea to “crowd fund” the Temple Mount Sifting Project was originally suggested by Aran Yardeni about a year ago. He claimed that raising funds in this method would best suit our project, which allows the public to take an active role. The more we thought about it, we realized that in addition to the funding aspect, a crowd funding campaign can be a great tool through which to gain public exposure for the story of the Temple Mount and the Sifting Project.

We quickly realized the high potential of this campaign, and decided to translate the contents to many languages. . We believe that this cause is universal, and are very curious to see how this campaign will be received around the world.

The texts were mostly translated by volunteers. Please let us know if you notice any errors or have any suggestions. We also welcome volunteers who can translate the website to additional languages.

This page will continuously update developments in the campaign, as publish data concerning the exposure and donations from the various countries. Please stay tuned.

Now, let’s see who will gain the title of “‘the first donor on the website Wall of Fame’”.